In atentia absolventilor
Elevii care au promovat examenul de Bacalaureat si nu au facut contestatie pot ridica astazi - 7.7.2017, diplomele de Bacalaureat de la secretariatul seminarului in intervalul 13:30 - 15:30

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017
22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2017
11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2017 Limba si literatura româna – proba Ea) - proba scrisa
22 august 2017 Limba si literatura materna – proba Eb) - proba scrisa
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - proba scrisa
24 august 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
25, 28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna - proba A
28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna - proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competentelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala - proba C
1 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor (pâna la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestatiilor
6 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor finale