Seminarul Teologic Ortodox Bucuresti

Educatia in timp de criza trebuie sa fie intarire spirituala a copiilor si parintilor pentru a nu pierde echilibrul si speranta. De fapt, educatia adevarata modeleaza si cultiva pe om nu numai profesional ci si spiritual...

Din acest motiv, Biserica este mereu preocupata ca educatia integrala (stiintifica si spirituala) a copiilor si a tinerilor sa fie cu prioritate in centrul atentie familiei, a scolii si a societatii, intrucat este cea mai importanta investitie spirituala, care nu poate fi niciodata evaluata in bani sau valori materiale

PREAFERICITUL PARINTE PATRIARH DANIEL
din mesajul adresat elevilor, parintilor si profesorilor, la inceput de an scolar

 

ADMITEREA 2016

19-20 mai 2016

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016

Înscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai 2016

Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016

Afişarea   rezultatelor   finale,   în   urma   contestaţiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

24 iunie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

7 iulie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

8 iulie 2016

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

11 iulie 2016

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

 

click pentru informatii suplimentare...


Informaţii referitoare la începutul anului şcolar 2015-2016:

 • Luni, 14 Septembrie 2015, începând cu orele 16.00, va fi organizată cazarea elevilor care doresc să locuiască în internatul Seminarului;
 • Marţi, 15 Septembrie 2015:
  • Între orele 8,00-12,00 elevii şi părinţii elevilor (care doresc) vor participa la Sfânta Liturghie oficiată în biserica Mănăstirii Radu-Vodă;
  • Între orele 12,00-12,30 va fi oficiată slujba de Te Deum la început de an şcolar în holul central al Seminarului;
  • Între orele 12,30-14,30 vor fi susţinute ore de dirigenţie;
  • La orele 14,30-15,00 va fi masa de prânz (pentru toţi elevii interni şi semiinterni)

Evenimente

 • 29 aprilie 2015 - Aghia Trias - Concurs de muzica psaltica (foto)
 • 25 ianuarie 2015 - Sărbătorirea Hramului Seminarului Teologic
  (sursa Trinitas TV)
 • 9 decembrie 2014 - Concurs de colinde
  (sursa Trinitas TV)
 • 4 martie 2014 - Canonul Sfantului Andrei Criteanul
  (sursa Trinitas TV)

Prezentare generala

In toamna anului scolar 1948-1949 in Bucuresti lua fiinta Scoala medie tehnica de cantareti bisericesti, in locul celor doua seminarii Central si Nifon, acum desfiintate – structurata pe doi ani de studii (fata de opt ani cati aveau pana atunci fostele seminarii).

Mai tarziu, prin adoptarea unui nou Regulament pentru invatamantul teologic, odata cu reorganizarea procesului de invatamant, s-a desfiintat examenul pentru Diploma de cantaret bisericesc si s-a renuntat si la prima parte a denumirii oficiale a scolii, ramanand in uz numai cea de a doua parte: “Seminarul Teologic”.

Ca urmare a evenimentelor politice din decembrie 1989 si a schimbarilor ce au avut loc dupa aceea in tara noastra, Seminarul Teologic Ortodox din Bucuresti a devenit Seminarul Teologic Liceal Ortodox , fiind inclus in schema Ministerului Invatamantului (devenit apoi Ministerul Educatiei Nationale) si adaptat la modul de organizare si functionare a liceelor teoretice laice.

In anul şcolar 2004-2005 s-a dat în folosinţă parterul noii clădiri a Seminarului Teologic, procesul de învăţământ revenind din strada Sălaj Bacău nr 3 în Strada Radu Vodă nr 24 A - vatra Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, într-o nouă clădire ridicată din temelii cu sprijinului Băncii Mondiale, a Primăriei Sectorului 4 si prin osteneala PC. Pr. Prof. Dr. Mihai Aurel (director intre 1995-2012)

In prezent se executa lucrari de amenajare a mansardei cladirii cu sprijinul Primariei Sectorului 4

Cadre didactice

Dintre cele 16 norme didactice 13 sunt ocupate de profesori titulari. Dintre profesori, 15 au gradul didactic I din care 7 detin titlul de Doctor in specialitate.