Seminarul Teologic Ortodox Bucuresti

Educatia in timp de criza trebuie sa fie intarire spirituala a copiilor si parintilor pentru a nu pierde echilibrul si speranta. De fapt, educatia adevarata modeleaza si cultiva pe om nu numai profesional ci si spiritual...

Din acest motiv, Biserica este mereu preocupata ca educatia integrala (stiintifica si spirituala) a copiilor si a tinerilor sa fie cu prioritate in centrul atentie familiei, a scolii si a societatii, intrucat este cea mai importanta investitie spirituala, care nu poate fi niciodata evaluata in bani sau valori materiale

PREAFERICITUL PARINTE PATRIARH DANIEL
din mesajul adresat elevilor, parintilor si profesorilor, la inceput de an scolar

ADMITEREA 2014

Rezultate - cunostinte religioase


Aldea M Ovidiu-Dumitru 9,50
Andrei N Alexandru 9,25
Apostol N.O. Octavian-Valentin 3,25
Argeşanu M Andrei-George 6,25
Baltac G George-Daniel 6,25
Bălănescu S Marius 7,25
Băncescu M Dumitru-Alin 8,00
Bărbulescu I Petru 9,75
Bărîcă D Mihail-Emanuil 7,50
Benchescu B Lucian 7,25
Bostan D Teodosie 6,75
Bota M Bogdan.Lucian-Dimitrie 6,25
Buşe G Constantin-Andrei 10
Constantin L Florian-Ştefan 9,50
Cristian G Andrei-Alin 6,25
Croitoru C Marius-Alexandru 6,50
Danu B Costin 10
Dragomir M Alexandru 10
Dumitru D Sorin-Teodor 9,00
Dumitru F Andrei-Dorin 10
Ene C Ştefan 6,00
Gabor V George-Daniel 10
Grăjdan M Corneliu 9,50
Grigore S Matei-Sorin 8,00
Iancu M Florin 9,00
Ionescu D Mihail-Sebastian 8,75
Iordăchescu M David 9,50
Iorga T Eduard-Ionut 4,00
Melintescu I Cristi-Florentin 2,75
Mihai N Alin-Gabriel 6,50
Mirea D Teodor-Gabriel 8,25
Mironescu V Ion-Alexandru 9,50
Nastasă O.L. Robert-Alexandru 7,75
Negrea V Marian-Alexandru 6,75
Nistor V Valentin-Florian 6,00
Niţu G Mihai-Antonio 8,25
Pătrana I Gabriel-Claudiu 8,50
Peiu T Teodor 6,00
Pencea S Cristian 8,50
Petre A Emanuel 9,00
Rădulescu I Mihail-Vlad 6,00
Rădună E Ioan-Ioachim 8,50
Rădună E Ioan-Emanuil 10
Rândaşu V Daniel-Valentin 8,50
Sîrbu D Ovidiu-Alexandru 9,00
Spătărelu M Daniel-Ioan 6,50
Stanciu M Andrei-Flavian 6,25
Stoica D Cristian-Daniel 8,50
Stoica P Robert-George 7,75
Şerban F Andrei-Teodor 8,75
Tătaru G.D. Ionuţ-Daniel 10
Teodorescu F Constantin-Albert 9,25
Timoşca A Cotizo-Amilcar 6,00
Tudor C Valentin-Andrei 6,00
Ungureanu C Andrei-Răzvan 6,00
Ungur G Marius-Teodor 8,00
Ungureanu D Cezar-Mihai 9,00
Vasile G Alexandru-Marian 7,75
Vlăsceanu M Visarion 6,00


Probele de aptitudini

22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
26-27 mai 2014 Inscrierea pentru probele de aptitudini
28-30 mai 2014 Desfasurarea probelor de aptitudini
2 iunie 2014 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor
20 iunie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti, catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
Actualizarea, de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational, a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
3 iulie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
4 iulie 2014 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
7 iulie 2014 Ridicarea, de la liceele vocationale, a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

 PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
Inscrierile se fac la unitatile scolare respective. Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. certificat de botez (ortodox)- copie legalizata;
 2. fisa medicala - (click pt download)
 3. fisa medicala a copilului de la 0-14 ani de la medicul de familie (copie simpla);
 4. fisa de inscriere, in original, eliberata de unitatea de invatamant gimnazial;
 5. recomandarea Consiliului parohial;
 6. binecuvantarea Chiriarhului locului*;
 7. certificat de nastere / CI (copie);

Pe lângă documentele menționate vă rugăm să aduceți la înscriere o adeverință in care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la purtare din claselor V-VII și semestrul I din cls. VIII.   

Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.*

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxa sunt:

PROBA ORALA

a) verificarea dictiei prin :
- rostirea uneia din rugaciunile:

Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

 1. intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
 2. intonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane ; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)
 3. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama,
 4. verificarea simtului ritmic.

Note: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

PROBA SCRISA

Proba scrisa consta intr-o lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.

Continuturile pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase sunt:

Continuturi clasa a VII-a

Continuturi clasa a VIII-a

 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua - Fericirile
 1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
 2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul Iov

NOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
 2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
 3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
 4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
 5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
 6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
 7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
 8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.

 


Ultima actualizare: 14.01.2014